Bestuur en commissies

Bestuur

Elke vrijwilligersorganisatie kent een bestuur wat bij voorkeur bestaat uit een oneven aantal personen. Binnen het bestuur zijn┬áde volgende functies gedefinieerd: voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen het ‘dagelijks bestuur’. Bij de overige bestuursleden worden, in onderling overleg, specifieke taken belegd. Denk hierbij aan het beheer van het verenigingsgebouw, het openbaar groen enz.

De leden van het bestuur zijn vrijwilligers. Ze vervullen hun functie in hun vrije tijd. Om die reden zijn zij dan ook niet dageljks aanwezig.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van VTV de Boerderij bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Kees Lamens
  • Secretaris: Elly Boersma
  • Penningmeester: Miranda Twigt
  • Algemeen bestuurslid: Yvonne Buijsman
  • Algemeen bestuurslid: Robert Pellikaan
  • Algemeen bestuurslid: Henk Gordijn

Wilt u contact met het bestuur? Loop op zaterdagochtend tussen 10:00-12:00 even binnen. De meeste bestuursleden zijn dan aanwezig in/rondom het verenigingsgebouw. Emailen kan natuurlijk ook. Wel is het zo dat mails vaak pas op zaterdagmorgen beantwoord worden.

Commissies

Naast het bestuur zijn ook een tweetal commissies actief:

  • Commissie Natuurlijk Tuinieren
  • Commissie Groencontrole