Algemene Ledenvergadering 11 november 13:00 uur Nessefarm

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1.Opening

2. Notulen 8 april 2017

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Begroting

6. Rondvraag

7. Sluiting