Werkbeurten

Zodra je een tuin huurt bij De Boerderij maak je onderdeel uit van het complex. Met zijn allen zorgen we ervoor dat het er zo goed mogelijk uit blijft zien. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn zogenaamde ‘werkbeurten’ erg belangrijk. Als huurder ga je ermee akkoord dat je jaarlijks 20 uur besteedt aan het uitvoeren van werkbeurten. In praktijk betekent dit dat je ongeveer één keer per maand op zaterdagochtend van 10:00-12:00 meedraait in een werkploeg. Jaarlijks wordt hiervoor een rooster opgesteld.

Hieronder, ter aanvulling op Artikel 3, lid 11 van het Huishoudelijk Reglement en Bijlage III, 3.2. (zie hier) alle informatie over de werkbeurten nog even netjes onder elkaar.

  • Ten eerste: beschouw werkbeurten niet alleen maar als een vervelende verplichting. U komt zo ook nog eens met andere tuinders in contact.
  • Zoals aangegeven in het Huishoudelijk Reglement bent u verplicht uw werkbeurten na te komen.
  • De presentielijst is maatgevend. Het is dus in uw eigen belang de presentielijst vóór aanvang van de werkzaamheden te tekenen.
  • Als u verhinderd bent dan kunt een plaatsvervanger te sturen. Uiteraard geen kinderen. Of op een andere datum de gemiste werkbeurt inhalen,
  • Per werkbeurt kunt u maximaal één persoon extra meenemen.
  • Wij verzoeken u het schema van de werkbeurten aan te houden. Het is niet wenselijk als er de ene week slechts 3 mensen zijn en een week later zo’n 18 mensen staan te trappelen om te beginnen met hun werkbeurt.
  • U kunt de werkbeurten ook afkopen. De vereniging berekent u daarvoor € 25 voor de eerste en € 45 voor elk van de negen volgende beurten.
  • Niet gemaakte werkbeurten in dit seizoen brengen wij tegen bovengenoemde bedragen bij u in rekening vóór de aanvang van het nieuwe seizoen. Deze regel staat in het Huishoudelijk Reglement; daar hebt u voor getekend bij inschrijving als lid van de vereniging.