Afval afvoeren

Huishoudelijk afval, puin en ander grofvuil moet je zelf afvoeren. Voor tuinafval geldt dat leden gebruik kunnen maken van de compostplaats. Het gaat hierbij alleen om tuinafval dat geschikt is voor verwerking tot compost. Snoeihout moet gekort zijn op maximaal 2 meter lengte.

Let op: puin, wortelstronken en alles met doornen (denk aan rozen, bramen en hulst) i niet welkom op de compostplaats. Twijfel je over of je tuinafval geschikt is voor compostering, vraag het dan aan de vrijwilligers bij de compostplaats.

Voor de volledigheid volgen onderaan deze pagina alle regels met betrekking tot tuinafval.

Openingstijden compostplaats

De compostplaats is op dit moment open op zaterdagochtend van 10:00-12:00. Tijdens het seizoen kun je ook op woensdagmiddag je tuinafval kwijt tussen 14:00-16:00.

Veel tuinafval of hulp nodig?

Heb je veel tuinafval of lukt het om bepaalde redenen niet om afval zelf met de kruiwagen naar de compostplaats te brengen? Het is mogelijk om tuinafval tijdens werkbeurten op een grote kar te laden en op de compostplaats te lossen. De kosten hiervoor bedragen € 5,00. Als het tuinafval verhakseld moet worden bedragen de kosten € 7,50. Deze bijdragen zijn bedoeld om  de kosten voor brandstof en onderhoud van de machines te dekken.

Als je het snoeiafval met de kar wilt laten afvoeren, stuur dan een mail naar bestuur@vtvdeboerderij.nl

Heb je zoveel snoeihout op de tuin dat het verstandiger is de hakselaar naar de tuin te brengen in plaats van andersom, dan kan dat. De kosten hiervoor worden per uur berekend.

Let op:

  • het werk wordt gedaan door vrijwilligers. De kar en de versnipperaar zijn niet op elk gewenst tijdstip te ‘bestellen’.
  • de vrijwilligers helpen met het vervoer van tuinafval maar van leden wordt verwacht dat ze de kar zelf laden en lossen.

Compost en houtsnippers

Uiteraard is het toegestaan compost en houtsnippers van de compostplaats gratis mee te nemen naar je tuin.

Regels tuinafval:

Het opstellen van regels is bedoeld om de afvoerkosten van de composthoop te verminderen

Wat mag er niet op de compostplaats:

Rozen, wilde bramen, Berberis, Bamboe, Bereklauw of afval waar stekels op zitten

Wortels en wortelkluiten, deze composteert namelijk niet.

Geen stenen of puin, hout, plastic of prikkeldraad en touw dit moet u zelf afvoeren.

De hakselaar gaat hiervan kapot.

Ook zijn er plastic schroten en een snoeischaar gevonden tussen het groen.

Bovenstaand afval moet u zelf afvoeren

We hebben een gedeelte ingericht als zachte afvalstoffen, wat moet daarop?

gemaaid gras, zacht nat onkruid en klimop. Bovenstaand afval komt niet op een hoop maar wordt uitgevlakt.

Op de grote hoop compost moet het slootvuil gestort worden, dit kan in geen enkele hakselaar.

Wat kan er in de grote hakselaar?:

Takken tot 10 cm dikte. Geen complete bomen, u moet hiervan zelf de takken afhalen.

Als de stam dikker is als 10 cm dan zelf afvoeren.

Geen natte zachte onkruiden want dit gaat aankoeken en dan loopt de hakselaar vast.

Geen klimop, dit gaat om de messen zitten.

ALTIJD de aanwijzingen van de mensen opvolgen. Uiteraard mag u houtsnippers en compost gratis meenemen.