Statuten en Huishoudelijk reglement

De wijze waarop de vereniging georganiseerd is, is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

In de statuten staat vermeld hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen zijn verdeeld. Bijvoorbeeld wie bevoegd is te tekenen en beslissingen te nemen of wanneer het bestuur iets moet voorleggen aan de algemene ledenvergadering.

Andere zaken en of afspraken die we maken zijn verder uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement.

Statuten VTV de Boerderij 2015

 Huishoudelijk-reglement-VTV-de-Boerderij-2016