Algemene Ledenvergadering 11 november 13:00 uur Nessefarm

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1.Opening

2. Notulen 8 april 2017

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Begroting

6. Rondvraag

7. Sluiting

Aktiviteiten in 2017

–        29 april                  Bingo

–        6 mei                      Plantjesmarkt en Rommelmarkt

–        21 mei                   Brunch

–        3 juni                     Bingo

–        17 juni                   Haringparty

–        1 juli                       Bingo

–        22 juli                     BBQ en Jeu de Boules

–        12 augustus         Bingo

–        25/26 augustus   Feestelijkheden 35-jarig bestaan

–        23 september       Bingo

–        30 september       Mosselavond

Wanneer mag je een boom planten?

boom plantenHeeft u het idee gevat een nieuwe boom op uw tuin te planten? Of denkt u er juist aan er één te kappen? Raadpleeg dan eerst de nieuwe werkwijze van de gemeente over de omgang met bomen op individuele tuinen op volkstuincomplexen. De onderstaande link, leidt u naar een informatiebrief die onlangs bij het bestuur van onze vereniging op de mat viel. De informatie is op de website ook toegevoegd onder het kopje ‘praktische info’.

Informatieblad omgang bomen individuele tuinen VTV Rotterdam