Bestuur en commissies

Bestuur

Elke vrijwilligersorganisatie kent een bestuur wat bij voorkeur bestaat uit een oneven aantal personen. Binnen het bestuur zijn de volgende functies gedefinieerd: voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen het ‘dagelijks bestuur’. Bij de overige bestuursleden worden, in onderling overleg, specifieke taken belegd. Denk hierbij aan het beheer van het verenigingsgebouw, het openbaar groen enz.

De leden van het bestuur zijn vrijwilligers. Ze vervullen hun functie in hun vrije tijd. Om die reden zijn zij dan ook niet dagelijks aanwezig.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van VTV de Boerderij bestaat uit de volgende leden:

  • Interim voorzitter: Kees Lamens
  • Secretaris: vacature
  • Penningmeester: Miranda Twigt
  • Algemeen bestuurslid: Anthony Boeren
  • Algemeen bestuurslid: Iris Adric
  • Algemeen bestuurslid: Astrid Hauser

Wilt u contact met het bestuur? Loop op zaterdagochtend tussen 10:00-12:00 even binnen. De meeste bestuursleden zijn dan aanwezig in/rondom het verenigingsgebouw. E-mailen kan natuurlijk ook. ( bestuur@vtvdeboerderij.nl )

Commissies

Naast het bestuur is er  ook een commissie actief

  • Commissie Groencontrole