Natuurlijk Tuinieren

Dat VTV de Boerderij nog steeds op het complex aan de Max Heymansstraat in Nesselande verblijft, is voor een groot deel te danken aan het feit dat de vereniging een belangrijke natuurlijke functie vervult.

Doordat er steeds meer grond wordt bebouwd zijn grote aaneengesloten stukken natuur in Nederland steeds schaarser geworden. In plaats daarvan ontstaan door nieuwbouw vaak verschillende kleine groene eilanden die zich niet goed en volledig kunnen ontwikkelen. Door deze eilanden, met behulp van natuurlijke verbindingswegen, met elkaar in contact te brengen is een deel van dat probleem opgelost.

Toen gestart werd met de bouw van de wijk Nesselande heeft VTV de Boerderij zich er sterk voor gemaakt om te gaan fungeren als groene verbindingsweg. Om die reden is in 1995 besloten om het gebied aantrekkelijker te maken voor de omgeving en om de natuurwaarde te verhogen door Natuurlijk Tuinieren te introduceren. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. De meerwaarde van dit tuinencomplex voor de omgeving en de natuur wordt erkend. Het is een groene oase tussen de wijken Zevenkamp en Haag en Park en vormt een natuurlijke verbinding tussen de Zevenhuizerplas en het Stroompark.

Groene voorzieningen

Op het terrein van de Boerderij wordt de natuur op verschillende manieren een handje geholpen. Het complex is niet voorzien van elektriciteit (verenigingsgebouw en parkeerplaats uitgezonderd). Het is hier nog donker en dat is een aangename situatie voor uilen en andere nachtdieren. De algemene paden zijn voorzien van schelpen. Het regenwater kan daardoor goed weg en de bodemorganismen zijn ermee geholpen. Tuinafval gaat naar de gezamenlijke composthoop. Snoeiafval wordt gehakseld om te kunnen dienen als natuurlijk strooiselmateriaal voor paadjes. Op het Uilenpad wordt de slootberm natuurlijk beheert. Er hangen diverse nestkasten op het terrein waaronder één voor vleermuizen. Verder staan er stapelmuurtjes voor insecten en amfibieën en is er op verschillende plekken dood hout aanwezig als paradijs voor insecten, schimmels, en paddestoelen. Begin 2015 zijn op het dak van het verenigingsgebouw zonnepanelen bevestigd. Hierdoor….

Keurmerk

Volkstuinvereniging de Boerderij is sinds 1999 in het bezit van dit keurmerk met drie stippen. In 2011 zijn we geslaagd voor vier stippen, het maximale resultaat. Een status waar de vereniging trots op is. Dit keurmerk is in ontvangst genomen in aanwezigheid van burgermeester Aboutaleb.

In 2012 heeft de vereniging op basis van dit resultaat een diploma gekregen van de Europese tuinderbond “Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux”, welke 3 miljoen tuinders

Er zijn in Nederland ruim 30 volkstuinverenigingen die van het AVVN (landelijke organisatie van hobbytuinders) het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren mogen voeren. Informatie over dit keurmerk vind u bij de AVVN.