Gevraagd: ingevulde waterstandformulieren

Omdat de meterputten in de zomer droger zijn en daardoor makkelijker opneembaar, verzoeken wij u de meterstand voor  24 september 2022 op te nemen. Alle leden hebben hiervoor al een formulier ontvangen. Als dit onverhoopt is kwijtgeraakt, is deze via de link onderaan deze pagina alsnog terug te vinden. Vul het formulier zo snel mogelijk in en zorg ervoor dat het uiterlijk op 1 oktober 2022 volledig ingevuld is ingeleverd. Dat kan door het formulier in de boerderijbus naast de toilet-ingang te gooien; u kunt het formulier ook per e-mail sturen naar bestuur@vtvdeboerderij.nl

Let u a.u.b. op deze uiterste inleverdatum. Bij het ontbreken van het formulier neemt de vereniging de watermeterstand op en worden de kosten € 25,- (zie artikel 16 van het tuinreglement) op u verhaald. Natuurlijk mag het formulier ook iets eerder worden ingeleverd.

Indien u klachten heeft over de watermeter (b.v. scheefstand van de meter, glas kapot, etc.) wilt u dit dan op het formulier vermelden. Wij kunnen dan proberen dit euvel na afsluiting van het water te repareren.

Mocht u al eerder een klacht ingediend hebben en is het nog niet verholpen, noteer het dan even opnieuw.