Algemene Ledenvergadering 11 november 13:00 uur Nessefarm

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1.Opening

2. Notulen 8 april 2017

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Begroting

6. Rondvraag

7. Sluiting

Aktiviteiten in 2017

–        29 april                  Bingo

–        6 mei                      Plantjesmarkt en Rommelmarkt

–        21 mei                   Brunch

–        3 juni                     Bingo

–        17 juni                   Haringparty

–        1 juli                       Bingo

–        22 juli                     BBQ en Jeu de Boules

–        12 augustus         Bingo

–        25/26 augustus   Feestelijkheden 35-jarig bestaan

–        23 september       Bingo

–        30 september       Mosselavond