2018 activiteiten

19 mei                       Plantjes- en rommelmarkt         aanvang            14:00 uur

19 mei                       Bingo                                         aanvang            20:00 uur

23 juni                       Bingo                                         aanvang            20:00 uur

21 juli                        BBQ                                           aanvang            18:00 uur

21 juli                        Bingo                                         aanvang             20:00 uur

18 augustus             Bingo                                          aanvang             20:00 uur

8 september             Bingo                                          aanvang             20:00 uur

22 september           Mosselavond                              aanvang             18:00 uur

Algemene Ledenvergadering 14 april 13:00 uur Nessefarm

Aanvang 13.00 uur in het verenigingsgebouw de Nessefarm

Het is in het belang van de vereniging dat zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, verzoeken wij u gebruik te maken van de machtiging, zodat uw stem alsnog kan worden uitgebracht.

Uw aanwezigheid zal zeer worden gewaardeerd.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. Opening

2. Notulen 11 november 2017

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Wijziging statuten

6. Verslag kascontrolecommissie 2017

7. Jaarrekening 2017

8. Jaarverslag 2017

9. Bestuursverkiezing

10. Rondvraag